408 Dětský diagnostický ústav, Středisko výchovné péče, Základní škola a Školní jídelna, Plzeň, Karlovarská 67

Typ spolupráce: 

Typ organizace: 

Kód organizace: 

408
Adresa:
Karlovarská 67
323 00 PLZEŇ

Kraj: 

Země: 

Ředitel: 

Mgr. Viktor VANŽURA
377 536 358

Kontaktní osoba (koordinátor praxe na pracovišti): 

Lenka METELÁKOVÁ PEKAŘOVÁ, vedoucí vychovatelka
377 510 225
774 734 254

Místo praxe: 

Karlovarská 67
323 00 PLZEŇ

Počet studentů na týden: 

max. 2

Požadavky pracoviště na studenta: 

Zájemci o praxi na tomto pracovišti se musí samostatně ozvat nejméně dva týdny před konanou praxí, potvrdit svůj příjezd a domluvit si s paní vedoucí vychovatelkou stravu a ubytování. 

Pracoviště má zájem pouze o motivované studenty, kteří mají skutečný zájem se na praxi něco naučit a dozvědět!

 

Náplň praxe: 

- hlavně pozorování a rozhovory se zaměstnanci

- možnost nahlédnout do spisů některých dětí

- ve škole návštěva několika tříd

- odpoledne účast na programech, které mají děti ve skupinkách

- skupiny věkově heterogenní

- možnost samostatné práce

- účast na pravidelné pondělní komunitě

- účast na etopedické poradě

Ubytování: 

S ubytováním. POZOR!!! SPACÁK SEBOU

Formulář hodnocení: 

Aktualizováno 19. 3. 2018 21:19