414 Dětský domov se školou,Základní škola a Školní jídelna, Jana Masaryka 16

Typ spolupráce: 

Typ organizace: 

Kód organizace: 

414

E-mail: 

Adresa:
Jana Masaryka 16/64
120 00 Praha 2

Ředitel: 

PhDr. Jan Smolka
222 520 293, 603 733 768

Kontaktní osoba (koordinátor praxe na pracovišti): 

Mgr. Jitka Syrůčková
222 520 293

Místo praxe: 

Jana Masaryka 16/64
120 00 Praha 2

Počet studentů na týden: 

max. 2

Požadavky pracoviště na studenta: 

Nástup v 10:00 u pana ředitele Smolky.

Náplň praxe: 

- setkání s panem ředitelem

- možnost prostudovat osobní spisy dětí

- spíše pozorování

- pravděpodobně nikdy nebudete s dětmi o samotě

- hlavně pozorování

- náslechy v několika vyučovacích hodinách, kde je jediná možnost, zapojit se do chodu DDŠ

- účast na odpoledních aktivitách

- návštěvy rodinných příslušníků

- účast na pravidelné týdenní komunitě

- asistence na sportovních aktivitách

 

Ubytování: 

Bez ubytování.

Formulář hodnocení: 

Aktualizováno 20. 3. 2018 9:14