Školská rada

Školská rada Jaboku byla zřízena v souladu s ustanovením § 167 a násl. školského zákona, a to rozhodnutím ředitele školy ze dne 16. 12. 2005. Má devět členů, z nichž tři jsou voleni studenty školy, tři jsou voleni pedagogickými pracovníky školy a tři jmenuje ředitel. Při svých jednáních se řídí Jednacím řádem školské rady.

Školská rada

  1. se vyjadřuje k návrhům studijních programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje studijní a stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření k jeho zlepšení,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

9, dnes zaskolujeme PR 

Školská rada - členové: 

Ing. Iveta Kaňková  (předsedkyně)

ČLENOVÉ JMENOVANÍ ZŘIZOVATELEM

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

Mgr. Ing. Pavel Ženíšek

Mgr. Martin Vaňáč

ZÁSTUPCI PEDAGOGŮ

Mgr. Zdenko Širka, Th.D.

Ing. Iveta Kaňková

Petra Adámková, DiS.

ZÁSTUPCI STUDENTŮ

Šárka Bozděková

Marie Folejtarová

Zuzana Menšíková

 

Vyhlášení voleb do školské rady - ZDE

 

Zápisy z jednání  Školské rady: 

18. 11. 2018

13. 12. 2018

 

 

 

 

 

Aktualizováno 5. 4. 2019 16:20