Rada školské právnické osoby

Rada školské právnické osoby je povinným orgánem škol, jejichž zřizovatelem není některý ze subjektů veřejné správy. Rada přejímá většinu kompetencí, které v případě veřejných škol přísluší zřizovateli. Rada dbá na zachování účelu školy, schvaluje vzdělávací programy, rozpočet, vnitřní předpisy apod. ( viz §132 Zákona č. 561/2004 Sb.). Členy rady jmenuje zřizovatel.

Radu školské právnické osoby tvoří:

Ing. Mgr. Michal Svoboda (předseda)

Ing. Tomáš Petrůj, Ph.D.

Mgr. Vojtěch Sivek

Aktualizováno 10. 7. 2016 14:08