Uplatnění

Absolvent oboru Sociální pedagogika a teologie může kvalifikovaně vykonávat přímou pedagogickou činnost jako vychovatel nebo pedagog volného času podle § 16, odst. 1d a §17, odst. 1c zákona č. 563/2004 Sb. a jako asistent pedagoga podle § 20, odst. 1c zákona č. 563/2004 Sb. Dále kvalifikovaně vykonávat profesi sociálního pracovníka podle § 109 a § 110 odst. 4a zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve všech typech zařízení sociálních služeb (§34 zákona č. 108/2006 Sb.).

Absolvent zaměření Speciální pedagogika může dále vykonávat přímou pedagogickou činnost jako vychovatel podle § 16, odst. 2b zákona č. 563/2004 Sb., učitel mateřské školy podle § 6, odst. 2b zákona č. 563/2004 Sb. a učitel přípravné třídy základní školy podle § 8a, 8b zákona č. 563/2004 Sb.

Studium poskytuje absolventům obou zaměření předpoklady pro kvalifikované působení v roli pastoračního asistenta ve farnostech, sborech a školských, sociálních nebo volnočasových zařízeních.

Aktualizováno 27. 1. 2021 18:59