Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště tvoří školní kaplan, školní sociální pracovník, školní psycholog a školní speciální pedagog.

 

Duchovní služba spočívá v nabídce duchovního rozhovoru či doprovázení, bohoslužeb a svátostí, biblických a meditačních setkání, duchovních obnov apod. Za duchovní službu zodpovídá školní kaplan Ladislav Heryán (heryan@jabok.cz), tel. 211222424 nebo 731600063), který je k dispozici k rozhovoru kdykoli po domluvě přes telefon, e-mail nebo facebook, případně ve středu v konzultačních hodinách v kabinetě a v úterý od 20.00 v klubu.

Na duchovní službě se podílejí zejména členové Místní komunity Salesiánů dona Boska, která sídlí v budově Jaboku. Představeným (ředitelem) komunity je ředitel školy Alois Křišťan (kristan@jabok.cz). Členem komunity je  Ladislav Heryán (heryan@sdb.cz). Z dalších salesiánů se na Jaboku duchovní služby účastní Pavel Kuchař (kucharp@jabok.cz), Michal Kaplánek (kaplanek@jabok.cz), Jaroslav Kuchař (ekonom@jabok.cz) a Michael Martinek (martinek@jabok.cz).

 

Sociální a občanské poradenství poskytuje škola ve spolupráci s Občanskou poradnou Společnou cestou z.s., Spytihněvova 4, Praha 2 – Nusle.

Kontakt: Mgr. Iva Poláčková, e-mail: polackova@jabok.cz

Občanská poradna Společnou cestou, e-mail: poradna@spolcest.cz

Sociální poradenství nabízí studentům informace o možnostech, jak mohou řešit nepříznivé sociální situace, popř. zprostředkování dalších odborných služeb. Občanská poradna Společnou cestou z.s. nabízí odborné právní poradenství zaměřené např. na sociální zabezpečení a sociální dávky, pracovně právní vztahy, atd.

 

Školní psycholog

Mgr. Anna Klimešová, tel. 211222425, mobil 724963624, e-mail: klimesova@jabok.cz

Školní psycholog nabízí studentům pomoc zejména při problémech s adaptací na studium, dále v oblasti partnerských, přátelských, rodinných vztahů, v oblasti prožívání, zvládání náročných situací. Může se jednat např. o problémy v komunikaci s učiteli, s klienty na praxi, nejistotu, úzkost, depresi, trému při ústním zkoušení, problémy ve vztazích s rodiči aj. Psycholog může v případě potřeby pomoci zprostředkovat psychiatrickou pomoc. Termín konzultace je nutné domluvit si osobně, telefonicky nebo e-mailem. Službu hradí škola za spoluúčasti studenta (100Kč/konzultaci), první konzultace je vždy zdarma.

 

Školní speciální pedagog

Mgr. Marie Ortová, tel. 211222401, e- mail: ortova@jabok.cz

Speciální pedagog konzultuje se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje a zprostředkovává potřebnou podporu při studiu. Komunikuje se školskými poradenskými zařízeními.

 

Aktualizováno 10. 9. 2018 12:16