Časté dotazy

Jaké je uplatnění absolventů v praxi?

Uplatnění absolventů Jaboku, VOŠ je široké:

  • jako sociální pracovníci v sociálních službách, při pomoci lidem v hmotné nouzi, v sociálně právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v azylových zařízeních pro cizince
  • jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školách a školských zařízeních a jako asistenti pedagogů ve školách
  • jako pastorační asistenti ve farnostech, sborech, školských nebo sociálních zařízeních různých křesťanských církví

Další podrobnosti najdete v sekci Uplatnění absolventů.

Je vzdělání na Jaboku pro tyto funkce dostatečné a podle jakých zákonů?

Ano, je. Sociální pracovník podle zákona 108/2006 o sociálních službách, ty ostatní podle 563/2004 o pedagogických pracovnících.

Je docházka do výuky povinná?

Účast na přednáškách je v prvním semestru studia povinná, v ostatních semestrech dobrovolná. Na seminářích, výběrových předmětech, cvičeních a praxích je účast v průběhu celého studia povinná.

Jak probíhá výuka? Od kdy do kdy?

Studium Jaboku trvá tři roky a je rozděleno do 6 semestrů podle stanoveného studijního plánu. Časové rozvržení výuky je určeno harmonogramem a rozvrhem hodin na příslušný semestr.

V denní formě studia je výuka denně a to nejdříve od 8,30 a pokračuje do odpoledních hodin.

Kombinovaná forma studia probíhá vždy v úterý od 17 hod. do 20. 15. Asi 4 - 5x roce probíhá výuka i v sobotu od 9.00 do 16.15. 

Je povinné studium cizího jazyka?

Ano, studium cizího jazyka je na všech vyšších odborných školách povinné. U nás si můžete vybrat němčinu nebo angličtinu.

Z čeho se skládají přijímací zkoušky?

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru. Hodnotí se motivace ke studiu a případné praxe, všeobecný kulturní a sociálně-politický přehled, základní znalosti z teologie na úrovni výuky ze středních škol (např. z předmětu společenské vědy).

Jak a kde se mohu ke studiu přihlásit? Je potřeba lékařská prohlídka?

Ke studiu se můžete přihlásit pouze elektronicky z webových stránek školy. Lékařskou prohlídku nevyžadujeme.

Kolik se platí školné a kdy?

Roční školné v denním studiu činí 8 000,- Kč a platí se ve dvou splátkách po 4000,- Kč.

Roční školné v kombinovaném studiu je 11 000,- Kč a platí se ve dvou splátkách po 5.500,- Kč.

Pokud máš další dotazy, neboj se zeptat! Rádi ti je zodpovíme. Třeba na na Facebooku ve skupině Jabok - uchazeči 2020, nebo na e-mailu jabok@jabok.cz.

 

Aktualizováno 22. 5. 2020 15:23