Praxe

Zaměření a rozsah praxí (600 hodin) realizovaných v průběhu studia významně přispívá k  vysoké konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Absolventi získané teoretické znalostí ověřují a doplňují při praktické výuce na mnoha pracovištích v sociální,  sociálně pedagogické, speciálně pedagogické a pastorační oblasti.

Praxe tvoří základ přípravy sociálních pracovníků a speciálních pedagogů a spolu s teoretickou výukou a motivací pro řešení problémů jednotlivců i společnosti se významně podílí na profilu absolventa.

Přehled konkrétních zařízení (mateřských škol, speciálních škol, dětských domovů, diagnostických a výchovných ústavů, organizací poskytujících sociální služby, úřadů atd.), do kterých studenti chodí na praxe, najdete v sekci Partneři.

Cíle odborné praxe:

  • získání a doplnění teoretických informací; seznámení se s širokým spektrem sociálních, výchovných i pastoračních problémů, postojů, způsobů a metod práce a institucí
  • konfrontování teoretických poznatků s životní realitou v příslušných oblastech
  • získání zkušeností s prací s klienty i spolupracovníky; ověření schopností a dovedností pro působení v různých oblastech sociální a pedagogické sféry
  • rozhodnutí se pro jistý stupeň specializace, individuální zaměření na oblast, téma, případně instituci, kde by chtěl student působit a byl tak veden k prohloubení znalostí včetně volby tématu absolventské práce
  • studentova reflexe, zda může v dané oblasti pracovat a zda vůbec chce
Aktualizováno 31. 10. 2016 15:51